שפות תכנות ישנות

שפות תכנות נמצאות יד ביד יחד עם המחשבים כמו נפש וגוף באדם.רובן של השפות מטה כבר לא בשימוש אולםתמיד אפשר לתרגל איתן לידע כללי.

פורטאן אחת משפות התכנות הראשונות שנות החמישים "המהדר הראשון של פורטרן פותח למחשב IBM 704 בשנים 1954–1957 על ידי קבוצה של עובדי IBM בראשות ג'ון באקוס. בגרסתה הראשונה התבססה השפה על מספור השורות ושימוש נרחב בפקודת GOTO. בגרסאות הבאות טופלו בעיות אלה, ובגרסה FORTRAN 77 נוספה פקודת IF-THEN-ELSE. שפת התכנות זכתה לתפוצה רחבה בקרב מדענים העוסקים בפיתוח תוכנה עתירת חישובים, והדבר היווה תמריץ לפיתוח מהדרים המייצרים קוד מהיר ככל האפשר. במקביל התפתחה השפה עצמה, וגרסאות בולטות שלה הן FORTRAN IV, FORTRAN 66, FORTRAN 77, Fortran 90, Fortran 95, Fortran 2003." (מקור וויקיפדיה)

fortan-ללמוד את השפה אנגלית